Casa de disseny ecològica


Generar el menor impacte possible en el medi ambient és una de les principals qüestions a tenir en compte a l’hora d’executar un projecte. És per aquest motiu que en l’àmbit de la construcció, cada vegada és més freqüent trobar cases de disseny ecològiques. Aquest tipus d’habitatges busquen compaginar l’elegància amb la protecció de l’ecosistema ja des del procés de creació. 

En la nostra empresa comptem amb especialistes a crear cases ecològiques. Oferim als clients els millors materials sostenibles amb la finalitat d’obtenir major confort i eficiència energètica en les seves llars. 

La particular característica d’aquesta mena d’habitatges és que es fa ús de recursos naturals amb un previ estudi bioclimàtic. Aquesta anàlisi de l’entorn, en el qual es vol construir, permet que l‘orientació de la casa sigui idònia per a l’estalvi d’energia. 

casa minimalista

Sol·licita un pressupost sense compromís

Des de Constructora Viñas us ajudarem a trobar la solució que més s’adapti a les necessitats i voluntats que tingueu per a la creació de la vostra nova llar.

Quin tipus de materials utilitzem per les nostres cases ecològiques?

A Constru Viñas fem ús de materials recaptats mitjançant processos respectuosos amb el medi ambient, reciclats, locals, que permetin accentuar l’aïllament de l’habitatge i puguin ser reutilitzables. Els materials més utilitzats en aquesta tipologia de llar són: 

 • Fusta: El tipus de fusta que es fa servir en l’en la construcció sostenible va certificada per a garantir que prové d’una tala de boscos responsable. És la matèria més ecofriendly i eficient energèticament. 
 • Fang Cuit: Es tracta de fang que és cuit a una temperatura inferior a 950 graus centígrads sota condicions naturals amb la finalitat d’assegurar la higroscopicitat i l’aïllament tèrmic. És utilitzat per a crear murs, façanes, teules etc… perquè és molt inerta i estable
 • Panells de fibra de fusta: És un producte que es genera a partir de residus provinents d’indústries variades de fusta pel que solen ser emprats com a aïllants tèrmics.
 • Polipropilè, Polibutilè i Polietilè: Es tracta d’una mena de materials termoplàstics, més respectuosos amb el medi ambient que el PVC ja que no contenen clor en la seva composició. Solen usar-se en els sistemes de calefacció, impermeabilització de cobertes etc. 
 • Fibres de cel·lulosa amb paper reciclat : Sovint l’aïllament d’aquesta mena de cases està realitzat amb residus de paper, tractat amb sals de voraç que li proporcionen propietats ignífugues, insecticides i anti fúngiques.

Quins passos es segueixen en la construcció de cases de disseny ecològic?


 • Baix o nul consum energètic en totes les fases que engloben l’habitatge: El nostre objectiu no és només crear una llar ecofriendly sinó també tenir en compte el consum energètic durant l’obtenció de materials.
 • Gestió eficient dels recursos hídrics: Considerem imprescindible usar diferents estratègies per a fer una bona gestió de l’aigua, ja que és un bé escàs. Algunes de les estratègies són l’emmagatzematge d’aigua de pluja o sistemes de depuració biològics. 
 • Reducció de l’impacte ambiental: Duem a terme una arquitectura ecològica en la qual és prioritari minimitzar els danys que pugui ocasionar la construcció de l’habitatge sobre el terreny. 
 •  Disseny innovador: Considerem que sofisticació i sostenibilitat poden plegats, per la qual cosa a més de garantir bones pràctiques amb el medi ambient també treballem a fer dissenys elegants i comptes amb els quals s’identifiqui el client.

Projectes de construccions de cases unifamiliars eficients

Casa d’alt standing, Peratallada

Projectes

Contacta amb nosaltres

Sol·licita informació per a començar a planejar el teu projecte amb Constructora Viñas

  Menú