Qui som

  

Construcció i Restauració Viñas, s.l., és una empresa constituïda al gener del 2002, que sorgeix de tota una trajectòria familiar anterior en el món de la construcció, però amb moltes ganes de diferenciar-se i marcar un camí diferent.

El nostre sector s'està dirigint a un canvi, el qual Viñas només l'enten a través de la Innovació.

Com a Innovació entenem la millora dels processos productius i dels sistemes constructius en totes les seves vessants, tant a nivell de nous processos i nous materials, com a nivell de millores organitzatives, qualitatives, mediambientals i de seguretat i salut en el treball.

És per això que volem millorar contínuament l'eficàcia de la nostra gestió tenint especial cura amb complir amb els requisits del client i els legals i reglamentaris.