Construcció i Restauració Viñas, s.l., és una empresa constituïda al gener de 2002, que sorgeix de tota una trajectòria familiar anterior en el món de la construcció, però amb moltes ganes de diferenciar-se i marcar un camí diferent.

El nostre sector s’està dirigint cap a un canvi, el qual Viñas només ho entén a través de la Innovació.

Per Innovació entenem la millora dels processos productius i dels sistemes constructius en tots els seus vessants, tant a nivell de nous processos i nous materials, com a nivell de millores organitzatives, qualitativas, mediambientals i de seguretat i salut en el treball.

És per això que volem millorar contínuament l’eficàcia de la nostra gestió tenint especial cura a assolir els requisits del client, i els legals i reglamentaris.

Menú